Naam

De naam Anna Sophia is een combinatie van de namen Anna en Sophia. Anna is een naam die in verschillende vormen voorkomt in mijn vrouwelijke familielijn, als Anna, Jannie en dus ook Hanna. De energie uit de vrouwelijke familielijn
speelt een grote rol in het komen tot je vrouwelijke Authentieke Zelf. Trauma’s en blokkades kunnen over verschillende generaties doorsijpelen tot er iemand is die ze aangaat, naar het licht brengt en oplost. Dit doet ze voor haarzelf,
maar ook voor haar voormoeders en eigen kinderen. En als je nagaat dat de eicel waaruit jij geboren bent al gevormd is toen jouw moeder groeide in de baarmoeder van je oma, kun je je ook fysiek voorstellen dat daar al energie doorgestroomd
is vanuit je oma naar jou. 

 Sophia is de godin van de wijsheid. Ik besef me dat ik haar met deze korte omschrijving niet in haar volle Zijn weergeef en dat er nog vele aspecten en subtiele nuances in haar energie aanwezig zijn. Toch representeert zij in
de naam van mijn praktijk de wijsheid, met name de wijsheid die te vinden is in het kunnen voelen en verbinden met ons lichaam en de Eigen-Wijsheid die daar uit voortvloeit die ons verbind met ons authentieke Zelf.Visie

 Wat centraal staat in alle behandelingen die praktijk Anna Sophia biedt is de uitnodiging om meer in je lichaam te zakken, te gaan voelen en thuis te komen bij jezelf als vrouw. Vanuit dit thuis komen en voelen kun je namelijk
het leven op diepere bewustzijnslagen gaan ervaren en van daaruit op een authentieke manier je leven tegemoet treden. Stevig verankerd in Jouw waarheid, het leven levend zoals het klopt voor Jou. Want alleen dan kun je ten volste
jeZelf zijn, met alle prachtige vrouwelijk eigenschappen en kwaliteiten die je bezit en die zo graag geleefd willen worden.
Locatie

 Praktijk Anna Sophia is gevestigd in Frederiksoord, Drenthe. Midden in de voormalige Koloniën van Weldadigheid, welke sinds kort op de Unesco werelderfgoed lijst staan. Naast de rijke historie van de Koloniën van Weldadigheid
is de voormalige tuinbouwschool waar de praktijk in zit de oudste tuinbouwschool van Nederland. Dit alles geeft de locatie een authentiek gevoel, een van de redenen waarom wij voor deze locatie gekozen hebben. 


 De praktijk is omgeven door natuur, van de bossen van Drenthe tot de in ere herstelde tuin van de voormalige tuinbouwschool. Nog een goede reden waarom wij gekozen hebben voor deze locatie. Want naar binnen keren, terug naar je zelf en je ware natuur, het klopt voor ons om dat te doen op een plek die puur en echt voelt en waar de natuur dichtbij is.